Ένορκες βεβαιώσεις

Δεν υπάρχει γενική αρμοδιότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από Ειρηνοδίκες και Συμβολαιογράφους

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

Περιπτωσιολογία

Στα κατ΄ έγκληση διωκόμενα - εφόσον είναι διαθέσιμες κατά την κατάθεση της έγκλησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου